HR-VRAAGSTUKKEN

Wij adviseren u graag op algemene HR-vraagstukken zoals:

1. Hoe richt ik mijn werving- en selectie procedure in? 2. Waar zijn talentontwikkelingsprogramma’s effectief in mijn organisatie en hoe stuur ik deze optimaal aan? 3. Wat moet er gebeuren om kennisbehoud van de organisatie te borgen? 4. En meer… Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om te sparren.
ARISTOTELES “De eerste Eigenschap van stijl is helderheid” Grieks filosoof 284 v.c. - 322 v.c.

ONDERWIJSDIENSTEN

Algemeen Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van transitieprocessen van personen en organisaties. Deskundige adviseurs helpen organisaties, jongeren en ouderen individueel of in groepsverband aan (nieuwe) perspectieven en inzichten in de ontwikkelmogelijkheden. Samen met betrokkenen bouwen we aan realistische scenario’s voor de toekomst. Daarbij horen een zorgvuldige voorstudie als opmaat en een continue analyse of de uitgestippelde oplossingen/mutaties ook de daadwerkelijk antwoorden zijn. Organisaties die een inhoudelijke/organisatorische veranderen willen doorvoeren, worden begeleid met advies en ondersteuning bij veranderingsprocessen. Projectregie Con7Study helpt opdrachtgevers resultaatgericht projecten te realiseren. Een project is een complex en omvangrijk geheel van wensen, belangen, afspraken, planningen en uitdagingen. Projecten zijn meer dan alleen de som van een aantal inhoudelijke vraagstukken en ze steken elke keer weer anders in elkaar. Voor een succesvol eindresultaat is het niet alleen nodig om goede oplossingen te krijgen, maar ook om partijen en oplossingen met elkaar te verbinden en draagvlak te vinden: dat heet projectregie. Projectregie is altijd maatwerk. Voor elk project stellen we in overleg een specifiek menu samen dat start met visieontwikkeling en via plan- en procesvorming leidt naar realisatie. Curriculumontwikkeling Con7Study adviseert en ondersteunt de ontwikkeling van toekomstbestendige curricula voor lesmethoden, trainingen en cursussen in primair, voortgezet en beroepsonderwijs en het bedrijfsleven en participeert daar ook in. Leerdoelen, eindtermen, leerdynamiek, arbeidsrelevantie en beroepsprofielen zijn een paar van de kapstokken waarlangs leerplanontwikkeling plaatsvindt. Zo ontstaat aantrekkelijke en leerbare content voor interactieve leerlijnen met inzet van de 21 ste eeuwse vaardigheden. Uitgangspunt voor het ontwerpen van een samenhangend curriculum is het curriculair spinnenweb (prof. dr. Van den Akker c.s.), waarin visieontwikkeling de eerste voorwaarde is. Ontwikkelingen op vakgebied en in de samenleving zorgen ervoor dat curriculumontwikkeling een permanent proces is dat vraagt om voortdurende aandacht en Con7Study helpt daarbij. Toekomstscan van het (beroeps)onderwijs Con7Study houdt een oog op de horizon. De komende vijf tot tien jaar beweegt onze samenleving intensief en als onderdeel daarvan de economie. Het beroepenveld zal mee opschuiven en als gevolg daarvan het (beroeps)onderwijs. Welke vaardigheden, functies en beroepen worden straks overbodig en welke nieuwe komen daarvoor in de plaats? Waaraan ontstaat een tekort en welke maatregelen zijn nodig om daarin weer te voorzien? Welke opleidingen en welke faciliteiten zijn daarmee gemoeid? Con7Study werpt met relevante partijen en op basis van betrouwbare bronnen een blik in die toekomst en destilleert daaruit de meest logische scenario’s. Ontwikkeling houdt ook in dat er keuzes moeten worden gemaakt, want er is sturing voor nodig om het gekozen scenario te realiseren. Con7Study is gespecialiseerd op dit terrein en adviseert en ondersteunt bij toekomstgerichte veranderingsprocessen met de experts van ons bedrijf. Assessments en loopbaanadvies Sinds jaar en dag ontwikkeld Con7Study online en offline assessments. De online assessments zijn voornamelijk gebaseerd op de Rol Diagrammatische Aanpak (RDA). Dit is een beproefde gedragswetenschappelijke methode waarmee het gedrag, mogelijke valkuilen, intrinsieke motivatie en mogelijke doelstellingen helder in beeld gebracht wordt. Voor de offline assessments, ook wel praktijkassessments genoemd, werken we daarvoor gecertificeerde leermeesters en assessoren. Leermeesters beoordelen de vaardigheden van leerlingen d.m.v. een bekwaamheidsproef. Door de certificering is de leermeester in staat studiepunten, PE – punten of certificaten / diploma’s toe te kennen. Con7Study heeft ook de beschikking over verschillende loopbaanadviseurs. De loopbaanadviseurs zijn allemaal RDA getraind en gecertificeerd en zijn ervaren in het vak. Doordat Con7Study gelooft dat advies alleen slechts voor een kleine groep mensen geldt, verschaffen we altijd een duidelijk handvat voor het daadwerkelijk activeren van het advies. Dat geeft mee dat samenwerking met derde partijen veelal leidt tot het gewenste resultaat.

MEER WETEN OVER ONDERWIJSADVIES? NEEM MET

MIJ CONTACT OP!

Dirk van der Spoel, Adviseur / Directeur onderwijszaken

Tel: 06-53400644 | email:

HR-

VRAAGSTUKKEN

Wij adviseren u graag op algemene

HR-vraagstukken zoals:

1. Hoe richt ik mijn werving- en selectie procedure in? 2. Waar zijn talentontwikkelingsprogramma’s effectief in mijn organisatie en hoe stuur ik deze optimaal aan? 3. Wat moet er gebeuren om kennisbehoud van de organisatie te borgen? 4. En meer… Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om te sparren.
ARISTOTELES “De eerste Eigenschap van stijl is helderheid” Grieks filosoof 284 v.c. - 322 v.c.

MEER WETEN OVER

ONDERWIJSADVIES?

NEEM MET MIJ CONTACT

OP!

Dirk van der Spoel,

Adviseur / Directeur

onderwijszaken

Tel: 06-53400644 | email:

ONDERWIJS-

DIENSTEN

Algemeen Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van transitieprocessen van personen en organisaties. Deskundige adviseurs helpen organisaties, jongeren en ouderen individueel of in groepsverband aan (nieuwe) perspectieven en inzichten in de ontwikkelmogelijkheden. Samen met betrokkenen bouwen we aan realistische scenario’s voor de toekomst. Daarbij horen een zorgvuldige voorstudie als opmaat en een continue analyse of de uitgestippelde oplossingen/mutaties ook de daadwerkelijk antwoorden zijn. Organisaties die een inhoudelijke/organisatorische veranderen willen doorvoeren, worden begeleid met advies en ondersteuning bij veranderingsprocessen. Projectregie Con7Study helpt opdrachtgevers resultaatgericht projecten te realiseren. Een project is een complex en omvangrijk geheel van wensen, belangen, afspraken, planningen en uitdagingen. Projecten zijn meer dan alleen de som van een aantal inhoudelijke vraagstukken en ze steken elke keer weer anders in elkaar. Voor een succesvol eindresultaat is het niet alleen nodig om goede oplossingen te krijgen, maar ook om partijen en oplossingen met elkaar te verbinden en draagvlak te vinden: dat heet projectregie. Projectregie is altijd maatwerk. Voor elk project stellen we in overleg een specifiek menu samen dat start met visieontwikkeling en via plan- en procesvorming leidt naar realisatie. Curriculumontwikkeling Con7Study adviseert en ondersteunt de ontwikkeling van toekomstbestendige curricula voor lesmethoden, trainingen en cursussen in primair, voortgezet en beroepsonderwijs en het bedrijfsleven en participeert daar ook in. Leerdoelen, eindtermen, leerdynamiek, arbeidsrelevantie en beroepsprofielen zijn een paar van de kapstokken waarlangs leerplanontwikkeling plaatsvindt. Zo ontstaat aantrekkelijke en leerbare content voor interactieve leerlijnen met inzet van de 21 ste eeuwse vaardigheden. Uitgangspunt voor het ontwerpen van een samenhangend curriculum is het curriculair spinnenweb (prof. dr. Van den Akker c.s.), waarin visieontwikkeling de eerste voorwaarde is. Ontwikkelingen op vakgebied en in de samenleving zorgen ervoor dat curriculumontwikkeling een permanent proces is dat vraagt om voortdurende aandacht en Con7Study helpt daarbij. Toekomstscan van het (beroeps)onderwijs Con7Study houdt een oog op de horizon. De komende vijf tot tien jaar beweegt onze samenleving intensief en als onderdeel daarvan de economie. Het beroepenveld zal mee opschuiven en als gevolg daarvan het (beroeps)onderwijs. Welke vaardigheden, functies en beroepen worden straks overbodig en welke nieuwe komen daarvoor in de plaats? Waaraan ontstaat een tekort en welke maatregelen zijn nodig om daarin weer te voorzien? Welke opleidingen en welke faciliteiten zijn daarmee gemoeid? Con7Study werpt met relevante partijen en op basis van betrouwbare bronnen een blik in die toekomst en destilleert daaruit de meest logische scenario’s. Ontwikkeling houdt ook in dat er keuzes moeten worden gemaakt, want er is sturing voor nodig om het gekozen scenario te realiseren. Con7Study is gespecialiseerd op dit terrein en adviseert en ondersteunt bij toekomstgerichte veranderingsprocessen met de experts van ons bedrijf. Assessments en loopbaanadvies Sinds jaar en dag ontwikkeld Con7Study online en offline assessments. De online assessments zijn voornamelijk gebaseerd op de Rol Diagrammatische Aanpak (RDA). Dit is een beproefde gedragswetenschappelijke methode waarmee het gedrag, mogelijke valkuilen, intrinsieke motivatie en mogelijke doelstellingen helder in beeld gebracht wordt. Voor de offline assessments, ook wel praktijkassessments genoemd, werken we daarvoor gecertificeerde leermeesters en assessoren. Leermeesters beoordelen de vaardigheden van leerlingen d.m.v. een bekwaamheidsproef. Door de certificering is de leermeester in staat studiepunten, PE – punten of certificaten / diploma’s toe te kennen. Con7Study heeft ook de beschikking over verschillende loopbaanadviseurs. De loopbaanadviseurs zijn allemaal RDA getraind en gecertificeerd en zijn ervaren in het vak. Doordat Con7Study gelooft dat advies alleen slechts voor een kleine groep mensen geldt, verschaffen we altijd een duidelijk handvat voor het daadwerkelijk activeren van het advies. Dat geeft mee dat samenwerking met derde partijen veelal leidt tot het gewenste resultaat.