Ondersteuning voor zowel de organisatie- professioneel coach en voor

onderwijsinstellingen die met hun leerlingen en studenten aan de slag willen.

ORGANISATIE

Wij geloven in een volcontinu HRM proces om de organisatie gezond en flexibel te houden en daarbij te voldoen aan de verplichtingen van de huidige tijd. Onze producten en diensten bieden we aan op projectbasis- of als selfservice abonnement. Assessments geschikt voor: Werving- & selectie. Talentontwikkeling. Re-organisatie. Team- & cultuuranalyses. etc. Ervaren adviseurs kunnen u hierin volledig ontlasten of u kiest voor een in-house benadering middels training en certificering. U heeft dan alle kennis en benodigde vaardigheden in huis en bepaald zelf de gewenste inzet.
ARISTOTELES “De eerste Eigenschap van stijl is helderheid” Grieks filosoof 284 v.c. - 322 v.c.

COACH

Als professioneel coach wilt u uw deelnemer zoveel mogelijk stimuleren zijn of haar doelen te behalen. U staat voor, naast en achter uw deelnemer. Door de inzet van onze producten stellen wij u instaat per deelnemer: Ontwikkeldoelen te formuleren. Weerstanden in beeld te brengen. Gesprekstechnieken op maat toe te passen. Uw coachingstijl volledig af te stemmen op de behoefte vsn de deelnemer. Een doeltreffend traject vorm te geven en te begeleiden. Speciaal voor coaches die het vak willen verdiepen bieden we trainingen en intrumenten aan waarmee u uw compententie verhoogd.

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Het assessen van leerlingen is een uitstekend middel om jongeren aan een beter inzicht in hun vermogens en ambities te helpen. ook ondersteunt het instrument de zoektocht van de leerlingen naar de ideale match met een vervolgstudie en de sector van het toekomstig beroep. De assesments kunnen daarom heel goed een vast onderdeel vormen van het leerplan voor LOB, de Loopbaan oriëntatie en - begeleiding. Voor Hogescholen en Universiteit kunnen de assessments uitstekend ingezet worden bij verschillende carriére centra, opendagen of beroepenfeesten- & bedrijvendagen. Ook binnen de studentbegeleidingscentra welke op veel instellingen zijn ingericht hebben de instrumenten bewezen meerwaarde. De opleiding kan op verschillende manieren gebruik maken van het assessmentinstrument. 1. De hele procedure, van het afnemen van de leerlingenassessments, het interpreteren van de uitkomsten, het opstellen van adviezen en het proportioneel coachen, kan worden uitbesteed aan Con7Study. door het assessen op deze manier te organiseren, haalt de school een maximaal rendement uit het instrument en blijft de tijdsinvestering relatief beperkt. Wij verzorgen dan een introductie om de invoering van de systematiek van het assessen binnen de school te begeleiden. 2. De school kan zelf de expertise voor het assessen in huis gaan halen door minimaal twee eigen personeelsleden (de decaan, een leraar of een andere functionaris) te laten opleiden tot gecertificeerde assessoren, die de afname van de leerlingenassesments begeleiden, de interpretatie van de resultaten voor hun rekening nemen en de eventuele coaching verzorgen. Afhankelijk van de grootte van de school kunnen dat natuurlijk ook meer duo’s zijn. 3. De gecertificeerde assessoren kunnen ook worden ingezet als trainers van de eigen collega’s. Het is aan de school om te bepalen in welke mate dan de deskundigheid wordt overgedragen aan andere functionarissen binnen de school. Zo kunnen bijvoorbeeld de mentoren het afnemen begeleiden, kunnen de interpretaties van de uitkomsten en de adviezen over coaching door de schoolinterne experts worden gedaan en de coaching zelf weer door de mentoren. Het is maar waar de school behoefte aan heeft. Zo zijn er allerlei arregementen te bedenken waarbij de medewerkers van de school en die van Con7Study in wisselwerking elk een deel van de hele assessmentprocedure dragen.

Ondersteuning voor zowel de

organisatie- professioneel

coach en voor

onderwijsinstellingen die

met hun leerlingen en studenten

aan de slag willen.

ARISTOTELES “De eerste Eigenschap van stijl is helderheid” Grieks filosoof 284 v.c. - 322 v.c.

ORGANISA

TIE

Wij geloven in een volcontinu HRM proces om de organisatie gezond en flexibel te houden en daarbij te voldoen aan de verplichtingen van de huidige tijd. Onze producten en diensten bieden we aan op projectbasis- of als selfservice abonnement. Assessments geschikt voor: Werving- & selectie. Talentontwikkeling. Re-organisatie. Team- & cultuuranalyses. etc. Ervaren adviseurs kunnen u hierin volledig ontlasten of u kiest voor een in-house benadering middels training en certificering. U heeft dan alle kennis en benodigde vaardigheden in huis en bepaald zelf de gewenste inzet.
Con7Study B.V. alle rechten voorbehouden

COACH

Als professioneel coach wilt u uw deelnemer zoveel mogelijk stimuleren zijn of haar doelen te behalen. U staat voor, naast en achter uw deelnemer. Door de inzet van onze producten stellen wij u instaat per deelnemer: Ontwikkeldoelen te formuleren. Weerstanden in beeld te brengen. Gesprekstechnieken op maat toe te passen. Uw coachingstijl volledig af te stemmen op de behoefte vsn de deelnemer. Een doeltreffend traject vorm te geven en te begeleiden. Speciaal voor coaches die het vak willen verdiepen bieden we trainingen en intrumenten aan waarmee u uw compententie verhoogd.

ONDER-

WIJS-

INSTEL-

LINGEN

Het assessen van leerlingen is een uitstekend middel om jongeren aan een beter inzicht in hun vermogens en ambities te helpen. ook ondersteunt het instrument de zoektocht van de leerlingen naar de ideale match met een vervolgstudie en de sector van het toekomstig beroep. De assesments kunnen daarom heel goed een vast onderdeel vormen van het leerplan voor LOB, de Loopbaan oriëntatie en - begeleiding. Voor Hogescholen en Universiteit kunnen de assessments uitstekend ingezet worden bij verschillende carriére certra, opendagen of beroepenfeesten- & bedrijvendagen. Ook binnen de studentbegeleidingscentra welke op veel instellingen zijn ingericht hebben de instrumenten bewezen meerwaarde.

De opleiding kan op verschillende

manieren gebruik maken van het

assessmentinstrument.

1. De hele procedure, van het afnemen van de leerlingenassessments, het interpreteren van de uitkomsten, het opstellen van adviezen en het proportioneel coachen, kan worden uitbesteed aan Con7Study. door het assessen op deze manier te organiseren, haalt de school een maximaal rendement uit het instrument en blijft de tijdsinvestering relatief beperkt. Wij verzorgen dan een introductie om de invoering van de systematiek van het assessen binnen de school te begeleiden. 2. De school kan zelf de expertise voor het assessen in huis gaan halen door minimaal twee eigen personeelsleden (de decaan, een leraar of een andere functionaris) te laten opleiden tot gecertificeerde assessoren, die de afname van de leerlingenassesments begeleiden, de interpretatie van de resultaten voor hun rekening nemen en de eventuele coaching verzorgen. Afhankelijk van de grootte van de school kunnen dat natuurlijk ook meer duo’s zijn. 3. De gecertificeerde assessoren kunnen ook worden ingezet als trainers van de eigen collega’s. Het is aan de school om te bepalen in welke mate dan de deskundigheid wordt overgedragen aan andere functionarissen binnen de school. Zo kunnen bijvoorbeeld de mentoren het afnemen begeleiden, kunnen de interpretaties van de uitkomsten en de adviezen over coaching door de schoolinterne experts worden gedaan en de coaching zelf weer door de mentoren. Het is maar waar de school behoefte aan heeft. Zo zijn er allerlei arregementen te bedenken waarbij de medewerkers van de school en die van Con7Study in wisselwerking elk een deel van de hele assessmentprocedure dragen.