U kunt bij ons verschillende trainingen en certificering volgen. Alle trainingen zijn bedoeld om de kennis en

vaardigheden op te doen om TALENTONTWIKKELING optimaal te kunnen faciliteren.

Wij verzorgen de onderstaande trainingen:

Basistraining tot assessor. RDA-methode (5-dagdelen)

Verbredingstraining assessor. Basistraining assessor + Werk- en Denkniveau + Interesses (+ 1-dagdeel)

Training basisvaardigheden Coaching on the job. (2-dagdelen)

Workshop’s, maatwerktraining- & Masterclasses.

ARISTOTELES “De eerste Eigenschap van stijl is helderheid” Grieks filosoof 284 v.c. - 322 v.c.

CERTIFICERINGSTRAINING TOT ASSESSOR

U wenst assessments zelf uit te voeren en te beheren. Om assessments effectief te kunnen laten zijn is het van

belang dat u er op een vakkundige wijze mee omgaat. Het op juiste wijze inzetten van de assessments, het

interpreteren van de uitslagen en de omgang met uw deelnemer zijn aspecten waar u de nodige vaardigheden

voor moet inzetten.

Basis R.D.A. Certificeringstraining:

Binnen deze training leert u alle ins- & outs van het omvangrijke Rol Diagrammatische Aanpak model. Dit model meet gedrag op verschillende diepteniveaus en u leert tijdens de training in 5 dagdelen o.a.: 1. Inleiding, achtergronden en theoretisch kader. 2. Eigenschappen en Waarden als basis. 3. Ineffectief gedrag. 4. Complementair gedrag. 5. Coachingrollen. 6. Analyse, interpreteren van de resultaten. 7. Opstellen functievergelijkingsprofielen. 8. De rapportage en uw inbreng. 9. Omgang met uw deelnemer. 10. De R.D.A. roos. Met het succesvol afronden van de training ontvangt u het certificaat en wordt voor u uw eigen assessment portal ingericht. Aan het certificaat zit een tweejaarlijkse intervisie verbonden.

Verbredingstraining assessor:

U heeft de basistraining tot assessor succesvol afgerond maar wenst ook gebruik te maken van onze Werk- & Denkniveau test en interessetest. Daar bieden we u in één dagdeel een verdiepingstraining aan. U leert o.a. 1. De theoretische achtergonden van beide testen. 2. Het aflezen van de staninescores en het op correcte wijze koppelen aan gewenste functieniveau’s of jaren werkervaring. 3. Het interpreteren van de interessegebieden (alfa, béta, crea en gamma) en het koppelen van professionele contexten aan de uitslagen.

U bent werkzaam als leidinggevende en wenst uw collega’s daar waar nodig beter te begeleiden op het werk. Wij

bieden u een speelse, intensieve training aan waar u o.a. leert:

1. Gedrag en houding te herkennen. 2. Doelen te stellen. 3. Effectief te communieren met uw collega, zonder de verhoudingen te frustreren. 4. De rollen tussen individu en werk gescheiden te houden. 5. Over de vorderingen of constateringen correct te rapporteren aan uw leidinggevende. Na de training bent u instaat de rol van coach on the job professioneel vorm te geven en zelf met vertrouwen deze rol in te nemen.

TRAINING BASISVAARDIGHEDEN

COACHING ON THE JOB

WORKSHOPS - MAATWERKTRAINING -

MASTERCLASSES

Regelmatig wordt ons gevraagd om Workshops - Maatwerktrainingen of Masterclasses te ontwikkelen en te

organiseren voor uiteenlopende doeleinden. Dit kunnen activiteiten zijn voor bijvoorbeeld jong- en aanstaande

leidinggevenden, het versterken van teamcohesie of ten behoeve van management bijeenkomsten. Het

samenstellen van de activieit is altijd maatwerk waarbij Zelfinzicht, Doelstelling en “Met de laarzen aan…” de kern

vormen. Of het accent nu meer ligt op cognitieve vooruitgang of visievorming, onze trainers vullen uw behoefte

ludiek en professioneel in.

U kunt bij ons verschillende

trainingen en certificering volgen.

Alle trainingen zijn bedoeld om de

kennis en vaardigheden op te doen

om TALENTONTWIKKELING

optimaal te kunnen faciliteren.

Wij verzorgen de onderstaande

trainingen:

Basistraining tot assessor. RDA-

methode (5-dagdelen)

Verbredingstraining assessor.

Basistraining assessor + Werk-

en Denkniveau + Interesses (+ 1-

dagdeel)

Training basisvaardigheden

Coaching on the job. (2-

dagdelen)

Workshop’s, maatwerktraining-

& Masterclasses.

ARISTOTELES “De eerste Eigenschap van stijl is helderheid” Grieks filosoof 284 v.c. - 322 v.c.
Con7Study B.V. alle rechten voorbehouden

CERTIFICERINGS

TRAINING TOT

ASSESSOR

U wenst assessments zelf uit te voeren

en te beheren. Om assessments

effectief te kunnen laten zijn is het van

belang dat u er op een vakkundige wijze

mee omgaat. Het op juiste wijze

inzetten van de assessments, het

interpreteren van de uitslagen en de

omgang met uw deelnemer zijn

aspecten waar u de nodige

vaardigheden voor moet inzetten.

Basis R.D.A.

Certificeringstraining:

Binnen deze training leert u alle ins- & outs van het omvangrijke Rol Diagrammatische Aanpak model. Dit model meet gedrag op verschillende diepteniveaus en u leert tijdens de training in 5 dagdelen o.a.: 1. Inleiding, achtergronden en theoretisch kader. 2. Eigenschappen en Waarden als basis. 3. Ineffectief gedrag. 4. Complementair gedrag. 5. Coachingrollen. 6. Analyse, interpreteren van de resultaten. 7. Opstellen functievergelijkingsprofielen. 8. De rapportage en uw inbreng. 9. Omgang met uw deelnemer. 10. De R.D.A. roos. Met het succesvol afronden van de training ontvangt u het certificaat en wordt voor u uw eigen assessment portal ingericht. Aan het certificaat zit een tweejaarlijkse intervisie verbonden.

Verbredingstraining

assessor:

U heeft de basistraining tot assessor succesvol afgerond maar wenst ook gebruik te maken van onze Werk- & Denkniveau test en interessetest. Daar bieden we u in één dagdeel een verdiepingstraining aan. U leert o.a. 1. De theoretische achtergonden van beide testen. 2. Het aflezen van de staninescores en het op correcte wijze koppelen aan gewenste functieniveau’s of jaren werkervaring. 3. Het interpreteren van de interessegebieden (alfa, béta, crea en gamma) en het koppelen van professionele contexten aan de uitslagen.

U bent werkzaam als leidinggevende en

wenst uw collega’s daar waar nodig

beter te begeleiden op het werk. Wij

bieden u een speelse, intensieve

training aan waar u o.a. leert:

1. Gedrag en houding te herkennen. 2. Doelen te stellen. 3. Effectief te communieren met uw collega, zonder de verhoudingen te frustreren. 4. De rollen tussen individu en werk gescheiden te houden. 5. Over de vorderingen of constateringen correct te rapporteren aan uw leidinggevende. Na de training bent u instaat de rol van coach on the job professioneel vorm te geven en zelf met vertrouwen deze rol in te nemen.

TRAINING

BASISVAARDIGHE

DEN COACHING

ON THE JOB

WORKSHOPS -

MAATWERK

TRAINING &

MASTERCLASSES

Regelmatig wordt ons gevraagd om

Workshops - Maatwerktrainingen of

Masterclasses te ontwikkelen en te

organiseren voor uiteenlopende

doeleinden. Dit kunnen activiteiten zijn

voor bijvoorbeeld jong- en aanstaande

leidinggevenden, het versterken van

teamcohesie of ten behoeve van

management bijeenkomsten. Het

samenstellen van de activieit is altijd

maatwerk waarbij Zelfinzicht,

Doelstelling en “Met de laarzen aan…” de

kern vormen. Of het accent nu meer ligt

op cognitieve vooruitgang of

visievorming, onze trainers vullen uw

behoefte ludiek en professioneel in.